Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Tekno Dart – Teknodar.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Uncategorized
  4. »
  5. İşçilik Alacağı Hesaplama

İşçilik Alacağı Hesaplama

admin admin -
21 0

İşçilik Alacağı Hesaplama

İşçilik alacakları 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiş olup, işçi alacakları hesaplama işlemleri, İş Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Konuya ilişkin Erzincan Avukat Haşim KARTAL aydınlatıcı bilgiler paylaştı.

İşçi alacakları işçinin çalıştığı süre zarfında hak etmiş olduğu emeğinin karşılığı olan; ücret, tazminat, ihbar tazminatı gibi hak etmiş olduğu parasal değerlerdir. İşçi alacağı hesaplanma her tam yıl esas alınır. İşveren, işçinin iş akdinin devam ettiği süre boyunca, her yıl için 30 günlük giydirilmiş bürüt ücret tutarında tazminat ödemesi yapmalıdır.

İşçilik alacakları; kıdem, ihbar, fazla mesai alacağı, hafta tatili, yıllık izin ücreti, UBGT ve kötü niyet olmak üzeredir. İşçilik alacaklarının her biri tek bir dilekçede aynı davada talep edileceği gibi iş kanunu uyarınca ayrı ayrı da talep edilebilmeleri de mümkündür. Ayrıca alacak kalemlerinin her birinin İş Kanunu uyarınca ayrı ayrı talep edilebilme şartları vardır. Dava dilekçesinde davacının çalıştığı yılların, sigorta giriş çıkışlarının, sigorta hesap dökümlerinin, almış olduğu maaş miktarının belirtilmesinde fayda vardır.

Kıdem Tazminatı Alacağı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplaması oldukça basittir. Hesaplamanız için gereken veriler hizmet süresi ve son giydirilmiş brüt ücrettir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanması halinde her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemesi yapılır. Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu süre kural olarak fesih tarihinden itibaren işlemeye başlar.Eğer fesih tarihinde ödeme yapılması işçi fesih tarihinden itibaren mevduata en yüksek faizi talep edebilir.

İhbar Tazminatı Alacağı Nasıl Hesaplanır?

İş kanunu, geçerli nedenle veya haksız olarak iş akdini fesheden tarafın, diğer tarafa çalışma süresine göre ihbar öneli vermesi gerektiğini emreder. İhbar öneli kullandırmayan taraf, diğer tarafa ihbar tazminatı ödemelidir. İhbar tazminatı hesaplamasında kullanılacak olan veriler; hizmet süresi ve son giydirilmiş brüt ücrettir. İhbar tazminatı İş Kanunu 17. maddesine göre hizmet süresine göre hesaplanır.

İhbar tazminatında zamanaşımı süresi 5 yıldır. İhbar tazminatı kural olarak fesih tarihinde muaccel hale gelir ve zamanaşımı süresi de bu tarihten itibaren başlar.İhbar tazminatında faiz türü ise kıdem tazminatından farklı olarak yasal faizdir.

Detaylı bilgilere kaynak sayfada ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İŞÇİLİK ALACAĞI HESAPLAMA NEDİR?

 

İlgili Yazılar